Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VIII oddziałów i klas integracyjnych szkół podstawowych oraz placówek specjalnych z Gdańska do udziału w Międzyszkolnym konkursie plastycznym ”Różni a jednak tacy sami”.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 13 czerwca 2022 r. (data dostarczenia do placówki) na adres Organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego w Gdańsku
Sienna 26
80-605 Gdańsk

z dopiskiem: „Różni a jednak tacy sami”

WYNIKI KONKURSKU: laureaci konkursu poinformowani zostaną o wynikach drogą mailową do dnia 15 czerwca 2022 roku.

WRĘCZENIE NAGRÓD I OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSOWEJ: 21 czerwca 2022 r.  w Szkole Podstawowej nr 61 w Gdańsku.