Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z KPA lub innych szczególnych przepisów prawa.
Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Adres, numer telefonu oraz adres e-mail placówki znajdują się w zakładce INFORMACJE O SZKOLE lub KONTAKT.