1. Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Ilona Chylińska-Czyżyk

Zastępca: Anna Szmurło

Skarbnik: Monika Demczuk

2. Wpłaty na Radę Rodziców wynoszą 20 zł na semestr.

3. Numer konta bankowego Rady Rodziców:

12 1020 1811 0000 0902 0354 7205

SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 61 W GDAŃSKU, UL SIENNA 26, 80-605 GDAŃSK

Proszę żeby w tytule przelewu wpisać IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA oraz klasę, co ułatwi weryfikowanie Państwa wpłat.

4. E-mail kontaktowy

radarodzicowsp61gdansk@gmail.com