Jak rozumieć opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej?

Opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne napisane są najczęściej specjalistycznym językiem. Zrozumienie tych dokumentów może niejednokrotnie przysporzyć wielu trudności. W dokumencie zamieszczone jest zestawienie zwrotów oraz pojęć często stosowanych w opiniach i orzeczeniach wraz z ich objaśnieniami.