Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

  1. Język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. Matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
  3. Język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00