Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

  1. Język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. Matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
  3. Język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00