Wychowawcy klas 2023/2024

Klasa

nauczyciel

0A

integracyjna

Katarzyna Wójcik – wychowawca

Daria Kęprowska – wychowawca

Karolina Miara – nauczyciel wspomagający

0B

ogólnodostępna

Karolina Jaworska – wychowawca

Agnieszka Kuczyńska – wychowawca

IA

integracyjna

Katarzyna Brzeskowska – wychowawca

Karolina Fronczak – nauczyciel wspomagający

IB

ogólnodostępna

Anna Kwaśniewska – wychowawca

IIA

integracyjna

Anna Adamczyk – wychowawca

Aleksandra Kuczyńska – nauczyciel wspomagający

IIB

ogólnodostępna

Anna Kucharek – wychowawca

Daria Kęprowska – nauczyciel wspomagający

IIIA

integracyjna

Aleksandra Wojnarowska – wychowawca

Katarzyna Mazurek-Gieryszewska – nauczyciel wspomagający

IIIB

ogólnodostępna

Patrycja Kalinowska – wychowawca

IVA

integracyjna

Monika Strzelecka – wychowawca

i nauczyciel wspomagający

IVB

integracyjna

Paulina Błażejczyk – wychowawca

Agnieszka Sobieralska – nauczyciel wspomagający

VA

integracyjna

Katarzyna Sokólska – wychowawca

Dorota Tomaszewska – nauczyciel wspomagający

VB

ogólnodostępna

Miłosław Gucwa – wychowawca

Beata Jerszow – nauczyciel wspomagający

Bogdana Nyczówna-Perucka – nauczyciel wspomagający

VIA

integracyjna

Beata Muzińska-Judek – wychowawca

Teresa Dębowska – nauczyciel wspomagający

VIB

ogólnodostępna

Elżbieta Lemańska – wychowawca

VIIA

integracyjna

Joanna Ignaczewska – wychowawca

Anna Adamczyk – nauczyciel wspomagający

VIIB

integracyjna

Joanna Sikora – wychowawca

Dorota Rządczyk – nauczyciel wspomagający

VIIC

ogólnodostępna

Marta Pszenna – wychowawca

VIIIA

integracyjna

Anna Wieczorek – wychowawca

Beata Jerszow – nauczyciel wspomagający

VIIIB

ogólnodostępna

Barbara Radomska – wychowawca