Wychowawcy klas 2022/2023

Klasa

Nauczyciel

0A
ogólnodostępna

Karolina Fronczak -  wychowawca
Daria Kęprowska - wychowawca

IA
integracyjna

Anna Adamczyk - wychowawca
Aleksandra Kuczyńska – nauczyciel wspomagający

IB
ogólnodostępna

Anna Kucharek - wychowawca

IIA
integracyjna

Aleksandra Wojnarowska – wychowawca
Katarzyna Mazurek-Gieryszewska – nauczyciel wspomagający

IIB
ogólnodostępna

Patrycja Kalinowska

IIIA
integracyjna

Katarzyna Wójcik - wychowawca
Monika Strzelecka – nauczyciel wspomagający

IIIB
integracyjna

Katarzyna Brzeskowska – wychowawca
Agnieszka Sobieralska – nauczyciel specjalista

IVA
integracyjna

Katarzyna  Sokólska – wychowawca
Dorota Tomaszewska – nauczyciel specjalista

IVB
ogólnodostępna

Miłosław Gucwa - wychowawca

VA
integracyjna

Beata Muzińska-Judek - wychowawca
Teresa Dębowska - nauczyciel wspomagając

VB
ogólnodostępna

Elżbieta Lemańska - wychowawca

VIA
integracyjna

Joanna Ignaczewska – wychowawca
Anna Adamczyk – nauczyciel wspomagający

VIB
ogólnodostępna

Joanna Sikora – wychowawca
Dorota Rządczyk – nauczyciel wspomagający

VIC
ogólnodostępna

Marta Pszenna - wychowawca

VIIA
integracyjna

Anna Wieczorek – wychowawca
Marta Wereszczyńska – nauczyciel wspomagający

VIIB
ogólnodostępna

Barbara Radomska - wychowawca

VIIIA
integracyjna

Ewa Falasa – wychowawca, nauczyciel wspomagający

VIIIB
ogólnodostępna

Paulina Błażejczyk - wychowawca

VIIIC
ogólnodostępna

Ewa Szuta - wychowawca