Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gdańsku

      Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego 

ul. Sienna 26, 80-605 Gdańsk

tel. 58 307 38 23

dyrektor: Anna Kuchta

mail: a.kuchta@zsp11.edu.gdansk.pl

wicedyrektor: Iwona Pojmaj

mail: i.pojmaj@zsp11.edu.gdansk.pl

sekretarz: Anna Zakrzewska

mail: a.zakrzewska@zsp11.edu.gdansk.pl

kierownik ds. administracyjno-gospodarczych

Monika Trafimow

mail: m.trafimow@zsp11.edu.gdansk.pl

intendent: Joanna Kuczyńska

mail: j.kuczynska@zsp11.edu.gdansk.pl
Przedszkole nr 20 w Gdańsku

ul. Lenartowicza 21

80-704 Gdańsk

tel. 58 304 39 34

wicedyrektor: Celina Kozłowska

mail: c.kozlowska@zsp11.edu.gdansk.pl

intendent: Monika Charkiewicz

mail: m.charkiewicz@zsp11.edu.gdansk.pl
Inspektor ochrony danych:

mail: iod@rodo-edu.pl Eliza Łuczkiewicz-Sztuka

mail: sekretariat@zsp11.edu.gdansk.pl

www: http://zsp11.edu.gdansk.pl/pl