DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KLASĘ INTEGRACYJNĄ?

 • Wybór klasy to niezwykle trudna decyzja dla każdego rodzica. Niewątpliwymi zaletami kształcenia integracyjnego są:
 • Współpraca między uczniami.
 • Poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia.
 • Dostrzeganie w każdym dziecku zdolności.
 • Bliska współpraca z rodzicami.
 • Rozwój tolerancji i wzajemna akceptacji.
 • Przezwyciężanie trudności.
 • Przeciwdziałanie izolacji społecznej.
 • Wzajemna akceptacja.
 • Zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych każdego dziecka.
 • Opieka dwóch nauczycieli.

JAK WYGLĄDA NAUKA W KLASIE INTEGRACYJNEJ?

W klasie pracuje dwóch nauczycieli: pierwszy to nauczyciel wiodący, czyli nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej bądź edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym - tzw. zerówka. Drugi nauczyciel to nauczyciel wspomagający, czyli nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne. Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej innej, równoległej klasie. Jednakże realizowane przez nauczyciela wiodącego treści są dostosowywane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dzieci niepełnosprawnych. Zatem w nauczaniu integracyjnym każdy uczeń pracuje na lekcji, opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych. Wszyscy uczniowie zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie drugiego nauczyciela.

Każdy rodzic decydujący się na wybór klasy integracyjnej dla swojego dziecka powinien pamiętać, że głównym i najważniejszym celem jest wspólna nauka i zabawa, która uwrażliwia dzieci na potrzeby rówieśników, uczy umiejętności akceptacji innych oraz niesienia pomocy w różnych sytuacjach. Dzieci pokonują swoje trudności, są pełnoprawnymi członkami grupy rówieśniczej. Wszystkie wartości, jakie uda nam się wpoić w dzieciństwie z pewnością zaowocują w przyszłości.

Integracja w naszej szkole:

Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI?

 1. Nasza szkoła od 2000 roku prowadzi oddziały ogólnodostępne z klasami integracyjnymi. Obecnie funkcjonuje 8 klas integracyjnych oraz 2 klasy ogólnodostępne z nauczycielem specjalistą na różnych poziomach edukacyjnych.
 2. Posiadamy infrastrukturę architektoniczną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek szkolny stanowi przyjazną przestrzeń dla dzieci z obciążeniami pozwalającą im normalnie i samodzielnie funkcjonować. Posiadamy zainstalowaną windę oraz odpowiednio dostosowaną łazienkę. Atutem są również korytarze - szerokie i bardzo dobrze doświetlone. Ważnym elementem obiektu są sale do zajęć rewalidacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, gabinet logopedyczny.
 3. Nasi nauczyciele posiadają kwalifikacje z zakresu:
  • pedagogiki specjalnej, w tym tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki,
  • pracy z dzieckiem autystycznym, w tym z zespołem Aspergera,
  • terapii sensorycznej,
  • terapii pedagogicznej,
  • neurologopedii.
 4. Kadra pedagogiczna cały czas podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach oraz warsztatach. Swoje umiejętności oraz zdobytą wiedzę wykorzystuje w bezpośredniej pracy z uczniem.
 5. W swojej pracy z uczniem stosujemy elementy planu daltońskiego oraz wykorzystujemy wszelakie pomoce dydaktyczne, w tym bum bum rurki, klocki Numicon.
 6. W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów wspierają między innymi takie formy pracy jak: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z logopedą.