W naszej  szkole obowiązują procedury:

  1. Procedura postepowania w sytuacjach trudnych i zagrażających bezpieczeństwu uczniów pobierz
  2. Procedura postępowania w sytuacji niewłaściwego zachowania uczniów wobec nauczyciela, braku dyscypliny na lekcjach pobierz
  3. Procedura postepowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne w SP61 pobierz
  4. Procedura wypadek ucznia w szkole pobierz

Równocześnie udostępniamy poniższą listę instytucji, które poza naszą szkołą udzielają wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk

tel.: 58 342 31 50

e-mail: mopr@mopr.gda.pl

www.mopr.gda.pl

Centrum Pracy Socjalnej 5

ul Spadzista 5

tel.58 320 53 00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 6

Lenartowicza 21, 80-704 Gdańsk

tel.: 58 301 18 15

e-mail: poradnianr6@wp.pl

ppp6.edu.gdansk.pl

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży

Racławicka 17, 80-406 Gdańsk-Wrzeszcz

tel.:58 347 89 30

e-mail: sekretariat@raclawicka.gda.pl

www.raclawicka.gda.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Oliwska 62, 80-542 Gdańsk

tel.: 58 342 33 21

e-mail: gcz@gcz.com.pl/

www.gcz.com.pl

GCPU - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk

tel.: 58 320 02 56

e-mail: biuro@gcpu.pl

www.gcpu.pl

PIK  - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Toruńska 8/4

tel.: 5 777 2838

www.wsparciewgdansku.pl

CIK - Centrum Interwencji Kryzysowej

Plac Gustkowicza 13, 80-543 Gdańsk

tel.: 58 511 01 21

e-mail: cik@fdds.pl

www.interwencjakryzysowa.pl