W naszej  szkole obowiązują procedury:

  1. Procedura postepowania w sytuacjach trudnych i zagrażających bezpieczeństwu uczniów pobierz
  2. Procedura postępowania w sytuacji niewłaściwego zachowania uczniów wobec nauczyciela, braku dyscypliny na lekcjach pobierz
  3. Procedura postepowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne w SP61 pobierz
  4. Procedura wypadek ucznia w szkole pobierz

Równocześnie udostępniamy poniższą listę instytucji, które poza naszą szkołą udzielają wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk

tel.: 58 342 31 50

e-mail: mopr@gdansk.gda.pl

www.mopr.gda.pl

Centrum Pracy Socjalnej 5

ul. Siennicka 25

tel.: 58 320 53 00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 6

ul. Lenartowicza 21, 80-704 Gdańsk

tel.: 58 301 18 15

e-mail: sekretariat@ppp6.edu.gdansk.pl

www.ppp6.edu.gdansk.pl

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży

ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk-Wrzeszcz

tel.: 58 347 89 30

e-mail: sekretariat@raclawicka.gda.pl

www.raclawicka.gda.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

ul. Oliwska 62, 80-542 Gdańsk

tel.: 58 880 80 08

www.gcz.com.pl

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

ul. Wrzeszczańska 29, 80-409 Gdańsk

tel.: 58 320 02 56

e-mail: sekretariat@opz.gdansk.pl

www.opz.gdansk.pl

PIK  - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

ul. Toruńska 8/4, 80-822 Gdańsk

tel.: 787 960 860

www.wsparciewgdansku.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Plac Gustkowicza 13, 80-543 Gdańsk

tel.: 58 511 01 21, 58 511 01 22

e-mail: goik@mopr.gda.pl

Centrum Pomocy Dzieciom

ul. Uphagena 18, 80-237 Gdańsk

tel.: 58 718 73 68

www.fdds.pl

Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” - Ognisko Wychowawcze

ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk

tel.: 58 305 18 99 

e-mail: fundacja.ognisko@wp.pl

www.fundacjadlarodziny.pl