Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Okres I 01.09.2021  - 27.01.2022

13-15.09.2021

Spotkania z rodzicami

do 30.09.2021 czwartek

Termin złożenia deklaracji rodziców w sprawie wyboru języka obcego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

14.10.2021 czwartek

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

do 15.10.2021 piątek

Termin przedłożenia przez rodziców ósmoklasisty opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w nauce lub zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia ucznia, któremu trzeba dostosować warunki egzaminu

1.11.2021 poniedziałek

Wszystkich Świętych

11.11.2021 czwartek

Narodowe Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny

12.11.2021 piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15-18.11.2021

Konsultacje z rodzicami

21.12.2021 wtorek

Termin wystawienia proponowanych ocen niedostatecznych

22.12.2021 środa

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.12.2021 - 02.01.2022

Zimowa przerwa świąteczna

6.01.2022 czwartek

Święto Trzech Króli- dzień ustawowo wolny od pracy

07.01.2022 piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.01.2022 czwartek

Ostateczny termin wystawienia ocen przewidywanych na I okres

25-27.01.2022

Konsultacje lub spotkania z rodzicami w zależności od potrzeb nauczycieli, rodziców

27.01.2022 czwartek

Rada klasyfikacyjna za I okres

10.02.2022 czwartek

Rada podsumowująca za I okres

do 24.02.2021

Złożenie pisemnej deklaracji o ewentualnej zmianie języka obcego na egzaminie ósmoklasisty

14- 27.02.2022

Ferie zimowe

 

Okres II 28.01.2021  - 24.06.2022

22- 24.03.2022

Konsultacje lub spotkania z rodzicami w zależności od potrzeb nauczycieli, rodziców

14.04 -19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

28.04.2022 czwartek

Spotkanie dla rodziców dzieci oddziału przedszkolnego

01.05.2022 niedziela

Święto Pracy

02.05.2022 poniedziałek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2022 wtorek

Święto Narodowe 3 Maja

17-19.05.2022

Spotkania z rodzicami, konsultacje – informacja o postępach uczniów w nauce, w tym o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych

20.05.2022

Termin wystawienia przewidywanych ocen niedostatecznych

24.05 - 26.05.2022

Egzaminy ósmoklasistów- dni wolne od zajęć dydaktycznych

13.06.2022 czwartek

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

16.06.2022 czwartek

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od pracy

17.06.2022 piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.06.2022 poniedziałek

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

24.06.2022 piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24.06.2022 piątek

Rada pedagogiczna podsumowująca