Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Okres 1.09.2022-31.01.2023

07-08.09.2022

 

Spotkania z rodzicami klas II-VIII

15.09.2022 czwartek

15.00

Rada pedagogiczna

Do 28.09.2022

 

Zapoznanie rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Do ustalenia

 

Rady szkoleniowe

do 30.09.2022 czwartek

 

 

 Termin złożenia deklaracji rodziców w sprawie wyboru języka obcego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

14.10.2022 piątek

 

 

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

do 17.10.2022 poniedziałek

 

 

Termin przedłożenia przez rodziców ósmoklasisty opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w nauce lub zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia ucznia, któremu trzeba dostosować warunki egzaminu

31.10.2022 poniedziałek

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1.11.2022 wtorek

 

Wszystkich Świętych

11.11.2022 piątek

 

Narodowe Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny

21.12.2022 środa

 

Termin wystawienia proponowanych ocen niedostatecznych

22.12.2022  czwartek

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.12.2022 - 31.12.2022

 

Zimowa przerwa świąteczna

6.01.2023 piątek

 

Święto Trzech Króli- dzień ustawowo wolny od pracy

16-29.01.2023

 

Ferie zimowe

13.01.2023 piątek

 

Ostateczny termin wystawienia ocen przewidywanych na I okres

31.01.2023 wtorek 

 

Rada klasyfikacyjna za I okres

09.02.2023 czwartek

 

Rada podsumowująca za I okres

do 23.02.2023

 

Złożenie pisemnej deklaracji o ewentualnej zmianie języka obcego na egzaminie ósmoklasisty

Okres II  01.02.2023- 23.06.2023

6.04 -11.04.2023

 

Wiosenna przerwa świąteczna

27.04.2023 czwartek

17.00

Spotkanie dla rodziców dzieci oddziału przedszkolnego

01.05.2023 poniedziałek

 

Święto Pracy

02.05.2023 wtorek

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2023 środa

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja

17-18.05.2023

 

Spotkania z rodzicami– informacja o postępach uczniów w nauce, w tym o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych

19.05.2023

 

Termin wystawienia przewidywanych ocen niedostatecznych

23.05 - 25.05.2023

 

Egzaminy ósmoklasistów- dni wolne od zajęć dydaktycznych

08.06.2023 czwartek

 

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od pracy

O9.06.2023 piątek

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.06.2023 poniedziałek

 

 

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

19.06.2023 poniedziałek

 

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

21.06.2023 środa

 

Uroczyste zakończenie roku dla „0”

22.06.2023  czwartek

 

Rada pedagogiczna podsumowująca

23.06.2023 piątek

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego