Ogłaszamy wyniki konkursu "Kangurek Matematyczny" 2023/2024, w którym wzięło udział 49 uczniów.

Kategoria dla klas III - IV

  1. Artemi Salata z SP nr 81
  2. Wiktor Lichota z SP nr 1
  3. Stanisław Gajewski z SP nr 50

Kategoria dla klas V - VI

  1. Olaf Bielski z SPS nr 63
  2. Wiktoria Lesiak z SPS nr 63
  3. Wojciech Kmiotek z SPS nr 63

Kategoria dla klas VII - VIII

  1. Przemysław Barszczewski z SPS nr 63
  2. Szymon Piasecki z SPS nr 63
  3. Zuzanna Ligęza z SP nr 1

Odbiór nagród nastąpi pod koniec maja. Wszystkim gorąco GRATULUJEMY!