Rejestry i ewidencje

 • księgi arkuszy ocen
 • księgi ewidencji dzieci
 • księgi uczniów
 • księgi absolwentów
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • księgi inwentarzowe środków trwałych
 • księgi kontroli zewnętrznej
 • księga zastępstw
 • protokoły rad pedagogicznych
 • rejestr wydanych decyzji w sprawie odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego
 • rejestr aktów nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 • rejestr wydanych kart rowerowych
 • rejestr uchwał rady pedagogicznej
 • rejestr zarządzeń dyrektora
 • rejestr wypadków uczniów i pracowników
 • rejestr wydanych decyzji zwolnień uczniów z zajęć
 • ewidencja wydanych świadectw
 • ewidencja wydanych zaświadczeń dla uczniów i pracowników
 • ewidencja wydanych legitymacji szkolnych
 • ewidencja korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 • ewidencja opłat pocztowych
 • ewidencja wydanych zaświadczeń OKE
 • ewidencja czasu pracy
 • ewidencja akt osobowych
 • ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002/101/926 z późn. zm.) dokumenty teudostępniane są jedynie stosownym organom lub osobom posiadającym odpowiednie upoważnienia.

Szkoła tworzy dokumentację, która jest przechowywana w składnicy akt przez okresy ustalone dla tej dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w jednostce.