Rekrutacja po klasie 8 - Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
Szkoła Podstawowa nr 61
Przedszkole nr 20

Poniżej przewodnik Gdańskich szkół średniechna rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy ósmoklasistów i ich rodziców/opiekunów do zapoznania się z treścią przewodnika.


Gdańskie Liceum Autonomiczne

Zainteresowani kandydaci wszystkie dokumenty oraz opisane zasady rekrutacji do naszych profili znajdą w poniższych linkach.

Szkoły Okrętowe i Techniczne CONRADINUM

W najbliższym czasie staniecie przed bardzo ważnym wyborem szkoły średniej. Wiemy, że nie jest to łatwy wybór, dlatego aby choć trochę go ułatwić, chcielibyśmy przedstawić ofertę Szkół Okrętowych i Technicznych Conradinum z Gdańska.

Proponujemy spotkania w formie online (maksymalnie 45 min), w trakcie których przedstawimy:

  • gdzie się znajdujemy
  • ofertę szkoły
  • bazę dydaktyczną
  • naszych parterów przemysłowych
  • oraz to, co czyni nas wyjątkowymi


Spotkania mogą odbywać się na platformie Teams lub innej (jeżeli ta platforma nie jest przez Państwa szkołę obsługiwana).
Termin spotkania do uzgodnienia.

ULOTKA pobierz


XV LO w Gdańsku

W związku z prowadzoną rekrutacją do szkół ponadpodstawowych pragniemy Państwa zapoznać z ofertą przygotowaną na rok szkolny 2021/22, w XV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy. W szczególności zapraszamy do klasy wstępnej dwujęzycznej z językiem hiszpańskim, która jest pod patronatem Ambasady Królestwa Hiszpanii. Jest to jedyna taka klasa w województwie pomorskim.

List do rodziców pobierz

List do uczniów pobierz

   

3 LO im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas ósmych wraz z ich rodzicami na Dzień Otwarty w formule Online 3 LO im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie.

Podczas spotkania będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły oraz poznać społeczność 3 LO w Sopocie.

Dzień Otwarty 3 LO w Sopocie odbędzie się 28 kwietnia w środę o godz. 18:00 na platformie MicrosoftTeams.

Link do spotkania na platformie MicrosoftTeams udostępniamy poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aead2365726e2478ebc91c973577cdcad%40thread.tacv2/1619003734398?context=%7b%22Tid%22%3a%22cfbabe85-bfb5-4af8-a012-577ed7ab1a35%22%2c%22Oid%22%3a%22131e456c-9a53-4283-93db-27732461ba6c%22%7d

Serdecznie zapraszamy,

Zespół ds. Promocji
3 LO im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie

powrót do góry